Dopes, s.r.o. - myslivost, honitba Paprč

Firma DOPES, s.r.o. se v menší míře zabývá mysliveckou činností. Hospodaří v honitbě Paprč, pronajaté od LČR. Honitba má rozlohu 576ha a nachází se mezi obcemi Benešov a Horní Štěpánov v krajní části Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 620 – 720m.n.m. Svou povahou, potravní skladbou a úživností tvoří vhodné podmínky především pro chov spárkaté zvěře. Nejvíce je zde zastoupena zvěř srnčí, pravidelně se zde zdržuje zvěř černá a mufloní a ojediněle i jelen evropský a sika východní japonský. Ze zvěře drobné je zastoupen pouze zajíc a z ostatních liška, jezevec, kuna, jestřáb, káně, sojka, sovy apod.

Prodej celých kusů zvěřiny pro vlastní spotřebu:

  • srnec obecný – srnče, srna, srnec
  • prase divoké – sele, lončák

Pro bližší informace o cenách a aktuálním stavu ulovené zvěře nás kontaktujte.

Dle přání možno zamluvit určité druhy zvěře o požadované hmotnosti s dodáním ihned po odstřelu.

Poplatkový prodej lovu spárkaté zvěře:

  • srnec obecný – srnče, srna, srnec
  • prase divoké – sele, lončák, kňour
  • muflon – muflonče, muflonka, muflon

Pro bližší informace a ceny nás kontaktujte.

Kontakt:

Antonín Sychra
tel: +420 605 278 305
e-mail: sychra@dopes.cz


myslivecká činnost, honitba Paprč myslivecká činnost, honitba Paprč myslivecká činnost, honitba Paprč myslivecká činnost, honitba Paprč